Virtuální výstava „Vrátí se večery… Hlas italské poezie“. Praha

Pořádaná Italským kulturním institutem v Praze

Friedrich Hölderlin ve slavné elegii Chléb a víno

„K čemu básníci v bídné době?“, ptá se Friedrich Hölderlin ve slavné elegii Chléb a víno (Brod und Wein). V době odříkání a útrap spojených s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli koronaviru přichází jedna možná odpověď z Prahy, kde Italský kulturní institut nabízí až do 31. května virtuální síň hlasových portrétů a jim odpovídajících a do podoby malby zpracovaných spektrogramů sedmnácti velkých italských básníků a básnířek 20. století, jakými jsou Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini, Amelia Rosselli, Edoardo Sanguineti, Alfonso Gatto, Giorgio Caproni, Franco Fortini, Sandro Penna a Alda Merini, a z těch současných Antonella Anedda, Chandra Livia Candiani, Carlo Bordini, Mariangela Gualtieri, Valerio Magrelli, Claudio Damiani a Maria Pia Quintavalla.

Vrátí se večery… Hlas italské poezie

Poselství o znovuzrození se zračí již v samotném názvu výstavy: „Vrátí se večery… Hlas italské poezie“ a v jeho zřejmém odkazu na stejnojmennou báseň Alfonsa Gatta, která svým úvodem „Vrátí se večery a modrým nebem / zateplí náměstíčka“ dodává naději v budoucnost, jež bude návratem k nám příjemnější minulosti, a současně představuje nádhernou synestezii, klíč k interpretaci samotné výstavy.

Virtuální výstava

Virtuální výstava je sestavena z hlasových portrétů, spektrogramů vytvořených Giovannou Iorio, umělkyní a básnířkou, která vyučuje italskou literaturu v Londýně a dala podnět ke vzniku Poetry Sound Library (https://poetrysoundlibrary.weebly.com ), což je jakási zvuková mapa světové poezie, v níž je možné poslechnout si hlasy mladých talentů i hlasy velkých mistrů, jako jsou T. S. Eliot, Paul Celan, Dylan Thomas či Allen Ginsberg. U každého portrétu se může návštěvník virtuální galerie Italského kulturního institutu zaposlouchat do originální nahrávky hlasu autora, na základě kterého byl vygenerován portrét v podobě spektrogramů. Nahrávky doprovází také originální text v italském jazyce a překlad do češtiny, který vytvořili italisté Jiří Pelán a Alice Flemrová. Jak vyzdvihla Giovanna Iorio, „básně k poslechu očima“ představují jedinečnou možnost intenzivního poutavého prožitku z italské poezie prostřednictvím hlasu a obrazu.

Až do 31. května na

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/4517053/la-voce-della-poesiaitaliana-iic-praga

Katalog výstavy

https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/resource/doc/2021/03/catalogo_voci_della_poesia_italiana.pdf

FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

Gli ultimi articoli

Similar articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe to our newsletter

Instagram